ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας μέχρι και μια μέρα πριν την παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kiposkalou.gr, ή επικοινωνεί τηλεφωνικώς στο 2310 914929. Η εταιρία μας θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας. Στις ακυρώσεις που γίνονται αυθημερόν, το ποσό δεν επιστρέφεται.
Παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα των λουλουδιών γίνονται δεκτές αυθημερόν και μόνο από τον αποστολέα. Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει έλεγχος του προϊόντος και αν υπάρχει πρόβλημα στην ποιότητά του, το προϊόν θα αντικατασταθεί.

Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφοράς, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Εξαιρούνται προϊόντα που περιέχουν φρέσκα λουλούδια. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στην εταιρία μας, στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση info@kiposkalou.gr και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310 914929, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.

Για αλλαγή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική του ευθύνη
Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με έκπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.
Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει σύνδεσμο στην ιστοσελίδα πληρωμών του παρόντος ιστοχώρου, μέσω της οποίας ο Πελάτης θα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τους όρους κατωτέρω. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η εταιρία μας, θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.
Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση)

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που θα αγοράσει και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Εξαιρούνται προϊόντα που περιέχουν φρέσκα λουλούδια. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω info@kiposkalou.gr και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2310 914929, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος.
Για επιστροφή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική του ευθύνη.

Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων

Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 2 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Εξαιρούνται προϊόντα που περιέχουν φρέσκα λουλούδια. Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 2 ημερών γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης

Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος

Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος

Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος.

Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων

Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και η αρχική τους συσκευασία να μην έχει αποσφραγιστεί.

Αποστολή των προϊόντων στην εταιρία μας.

Η αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων γίνεται δωρεάν μόνο μέσω της ίδιας εταιρίας ταχυμεταφοράς με την οποία απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά εφόσον το προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή του. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία τ;χυμεταφοράς, θα χρεώνεται ο πελάτης τα έξοδα αποστολής.
Ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω info@kiposkalou.gr και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2310 914929 , ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος

Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης της αρχικής αγοράς.

 

Κόστος παράδοσης για προϊόντα των οποίων ζητείται η αλλαγή.

Στην περίπτωση λανθασμένου, κατεστραμμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, για το οποίο ζητείται η αλλαγή, ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται το κόστος για την δεύτερη παραλαβή του νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής.

Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρία μας δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα ή έγκαιρα και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος είτε (β) ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, πλήρη, ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία σφραγισμένη, συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων λουλουδιών.

Επιστροφή τιμήματος

Μόλις λάβουμε αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες.
Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην προβλεπόμενη ανωτέρω περίπτωση που η εταιρία μας δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων, θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα