Ioanna & Gabriel

Luxury Event & Floral Design: Kipos Kalou

Photographer: Rena Iliadou

Relaxed Wedding in Chalkidiki